Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Horský půlmaraton a silniční běh na 10 km

4. ročník

Kdy: 10.09.2020 v 10:00 hodin


Kde: Rajnochovice, okr. Kroměříž

Přihláška

Hodnost, titul:

Příjmení:*

Jméno:*

Věková kategorie:*

Město:*

Stát:*

Pohlaví:*

Email:*

Kontaktní telefon:*

Trasa:*

Kategorie:*

Příjezd:*

Parkování (vyplní pouze řidič):

Nocleh:*

PROMO KÓD:

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY BĚHU

Tyto podmínky se vztahují na závod 21 km horský běh a 10 km silniční běh:


Přihlášením do závodu prohlašuji, že:

• jsem si přečetl/a propozice a pravidla závodu a souhlasím s nimi.

• jsem zdravotně způsobilý/á se závodu zúčastnit. Pořadatel doporučuje před závodem absolvovat zdravotní prohlídku.

• budu respektovat a dbát pokynů pořadatelů

• v místech, kde trať vede po pozemních komunikacích budu respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů popř. policie

• seznámil/a jsem se podrobně s trasou, náročností a tu si plně uvědomuji s ohledem na své fyzické a psychické možnosti a závodní zkušenosti

• se závodu zúčastňuji na vlastní nebezpečí a respektuji, že pořadatel nenese zodpovědnost na zdravotní či materiálové újmě spojené s mou účastí v závodu

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) pro potřebu registrace do závodu Horský běh 21 km a silniční běh 10 km.

Zařazení/zaměstnavatel:

Délka noclehu:*

 

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

** POZOR kategorie označená UNITOP je určena pouze pro členy SKP/PSK a v klubech organizované i neorganizované policisty a zaměstnance MV a Policie ČR, dále pro členy Hasičského záchranného sboru (HZS). Ostatní musí využít kategorie OPEN.